تماس با ما

آدرس  :    تهران - خیابان آزادی - بعد از یادگار امام -  دانشگاه صنعتی شریف

کد پستی : 1458889694

مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی: 02166164401

دفتر مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی 021-6616-4401
دبیرخانه مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی 021-6616-4431
واحد فناوری اطلاعات مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی 021-6616-4403
واحد حضور و غیاب مدیریت سرمایه انسانی و پشتیبانی 021-6616-4420
Text Text
Text Text