آموزشهای بدو خدمت کارکنان
ردیف
عنوان
1

چکیده قوانین و مقررات استخدامی کارکنان اداری دانشگاه

2

درسنامه آموزشي اخلاق حرفه‌اي مبتني بر آموزه‌هاي اسلامي در نظام اداري

3

درسنامه آموزشي آشنايي با ساختار نظام و دولت جمهوري اسلامي ايران