ردیف موارد
1
کلیه هزینه های دندانپزشکی در دفترچه بیمار قید گردد.
2 حتما شماره دندان تعداد کانال و چند سطحی بودن بایت هزینه های ترمیم  و عصب کشی مشخص گردد.
3 جراحی های دندان (نسج نرم و نسج سخت )کیست و تومورهای کوچک و اکسپوز کردن دندان و کاپوزیت لامینین (ونیز) و سینوس لیفت ، آلوئولوپلاستی همه گرافی قبل و پس از عمل الزامیست
4 عصب کشی و اندو یا RCT عکس قبل و حین کار و بعد از کار لازم می باشد.
5 ترمیم بیش از 3 واحد همه گرافی قبل و بعد می خواهد.
6 دست یا نیم دست دندان ،پلاک کرم کبالت هر فک ،پارسیل آکریلی همگی نیاز به تایید پزشک معتمد دارد
7 روکش یا PFM  تایید و گرافی قبل و بعد می خواهد .
8 پست ریختگی نیاز به گرافی قبل و بعد از درمان دارد .    
9 روکش SSGگرافی قبل و بعد الزامیست .
10 نایت گارد یا فضا نگهدارنده یا (SM) پس از تایید پزشک معتمد
11 پالپکتومی گرافی قبل و بعد
12 برای تایید هزینه ایمپلنت از دو قسمت 1-جراحی 2-هزینه خرید فیکسچر می باشد گرافی قبل و بعد نیز الزامیست .
13 جهت هزینه های ایمپلنت ارتودنسی دست دندان علاوه بر عکس رادیوگرافی قبل و بعد  نیاز به تایید دندان پزشک معتمد بیمه ایران دارد.
14 کشیدن بیش از دو دندان نیاز به عکس دارد.
15 پیوند استخوان  نیاز به CBCT
16 آمپوتاسیون ریشه و عمیق کردن وستیبول گرافی قبل و بعد از کار الزامی میباشد