اطلاعيه تسهيلات کارت اعتباری بانك تجارت

به استحضار مي ­رساند بر اساس توافق صورت گرفته با بانك تجارت شعبه دانشگاه تهران، امكان بهره ­مندي از تسهيلات وام كالا، جعاله و خودرو براي همكاران محترم هياًت علمي و اداري دانشگاه (رسمي، پيماني، قراردادي و خرید خدمت) فراهم شده است.

همكاران محترم واجد شرايط مي­ توانند در صورت تمايلپس از مطالعه اطلاعيه پيوست، با در دست­ داشتن مدارك به همراه ضامن يا ضامنين حداكثر تاسي ام ديماه97 به اداره رفاه و تعاون مراجعه كنند.
ردیف
عنوان
1
2