پرسش های متداول کارگزینی
 • علت عدم تبدیل وضعیت همکاران قر اردادی به استناد رای 555 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به استخدام پیمانی چه می باشد؟:

  1. متن رای یادشده به شرح زیر است:

  رأی555 هیأت عمومیدیوان عدالت عمومی:

  الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎های فوق‎الذکر محرز بنظر می‎رسد. ب ـبه تجویز ماده یک تصویب‎نامه چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی مصوب۱۳۷۸هیأت وزیران آن دسته از دستگاههای دولتی که براساس تصویب‎نامه شماره۱۷۵۹۸مورخ۲۳/۳/۱۳۶۲و با رعایت ضوابط از خدمات کارکنان خرید خدمت استفاده می‎کنند و به خدمت ایشان نیاز دارند، مکلفند ظرف شش ماه وضعیت خدمتی این قبیل کارکنان را به پیمانی یا عناوین مشابه دیگری که در قوانین مربوط وجود دارد تغییر دهند.با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده‎های فوق‎الذکر دادخواهان واجد شرایط مندرج در آیین‎نامه پیش‌گفته بوده‎اند، بنابراین دادنامه شماره۸۴۶مورخ۲۷/۶/۱۳۸۶شعبه سیزدهم صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد بند۲ماده۱۹و ماده۴۳قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است. .

  2-مشمولین رای 555 عبارتند از کارکنانی که قبل از 01/03/1378 به صورت خرید خدمت در دستگاههای اجرایی مشمول به خدمت بوده اند.

   

  تصویربخشنامه شماره 134700 به تاریخ 05/11/1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی نیز  پیوست است.

  بخشنامه

   

 • منظور از پاداش پايان خدمت چيست و محاسبه آن چگونه است؟

  به استناد ماده 75 آیين­نامه استخدامي اعضاي غير هيأت علمي، به عضو بازنشسته و از كار افتاده مشمول آيين­نامه و ورثه قانوني عضو متوفي، به ازاء هر سال خدمت قابل قبول تا حداكثر « 30» سال، معادل يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مشمول كسور بازنشستگي به اضافه وجوه مربوط به مرخصي­هاي ذخيره شده به عنوان"پاداش پايان خدمت" پرداخت خواهد شد.

 • احتساب سوابق خدمتی شرکتی کارکنان چگونه است ؟

  پاسخ : به استناد ماده 73 آئین­نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی منظور از سابقه خدمت قابل احتساب برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت عضو می­باشد که در حین اشتغال تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می­نمایند. بر اساس تبصره 2 این ماده، سوابق خدمت تمام وقت عضو که در قالب پیمانکاری در سازمان­های دولتی انجام شده و کسور بازنشستگی آن به صندوقهای بیمه­ای واریز شده باشد، صرفاً به عنوان سابقه خدمت قابل قبول برای بازنشستگی محسوب خواهد شد.
 • حقوق بازنشستگي چگونه محاسبه مي شود؟

  به استناد ماده 74 آيين­نامه استخدامي، مبناي تعيين حقوق بازنشستگي عضو (مشمول صندوق بازنشستگی کشوری) دانشگاه، ميانگلين كليه حقوق و مزاياي مستمر مشمول كسور بازنشستگي (حقوق رتبه و پايه، فوق­العاده شغل، فوق­العاده جذب، فوق­العاده ويژه، فوق­العاده سختي كار، فوق­العاده­هاي مشاغل مديريتي و تفاوت تطبيق) در دو سال منتهي به پايان خدمت وي با اعمال ضريب حقوقي سال بازنشستگي مي­باشد

 • تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به پیمانی چگونه است؟

  به استناد ماده 9 آیین­نامه استخدامی تبدیل وضعیت اینگونه کارکنان در صورت ابلاغ مجوزهای استخدامی و شرکت در آزمون­های استخدامی امکانپذیر است.

 • دستگاه اجرایی مکلف به موافقت با مأموریت آموزشی کدام یک از موارد ایثارگری می باشند؟

  جانبازان، فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان 25% و بالاتر، همچنین رزمندگان و آزادگانی که سه سال تمام بصورت متوالی و یا متناوب سابقه حضور در جبهه و یا اسارت داشته باشند مجاز به استفاده از مأموریت آموزشی بصورت تمام وقت و یا نیمه وقت می­باشند.

 • مستخدمین رسمی، پیمانی یا قراردادی دانشگاه مشمول بیمه بیکاری می شوند یا خیر؟

  خیر، بیمه بیکاری شامل مشمولین قانون کار است و چون کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دانشگاه مشمول قانون کار نیســتند، بنابراین مشمول قانون بیمه بیکاری نیز نمی­شوند.

 • چه کسانی مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری هستند؟

  به استناد ماده «١» قانون بیمه بیکاری مصوب سال 1369 مجلس شورای اسلامی، کلیه مشمولین قانون تأمین اجتماعی که تابع قانون کار می­باشند به استثنای بازنشستگان، ازکارافتادگان کلی، صاحبان حرف و مشاغل آزاد، بیمه شدگان اختیاری و اتباع خارجی مشمول قانون بیمه بیکاری می باشند.

 • : چه گروه‌های از شمول قانون بیمه بیکاری خارج هستند؟

   1- صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه‌شدگان اختیاری: این گروه از بیمه‌شدگان به اختیار خود بیمه ‌می‌شوند و با سازمان تامین‌اجتماعی قرارداد بیمه منعقد می‌کنند. بنابراین بیمه بیکاری جزو تعهدات سازمان در قبال آن‌ها نیست. زیرا بیمه‌شده خود مسئول پرداخت حق‌بیمه است، لذا بیکار شدن به صورت غیرارادی منتفی است. از این گروه از بیمه‌شدگان حق‌ بیمه بیکاری دریافت نمی‌شود.

  2- بازنشستگان و ازکارافتادگان کلی: کسانی که از مستمری ازکارافتادگی یا بازنشستگی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند همزمان تحت پوشش بیمه بیکاری قرار داشته باشند و مقرری مزبور را دریافت کنند. اما کسانی که مستمری جزئی و یا مستمری بازماندگان را دریافت می‌کنند، همزمان می‌توانند از مقرری بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

  3-اتباع خارجی

  ٤- غیرمشمولان قانون کار: صرفا مشمولان قانون کار می‌توانند از حمایت‌های بیمه بیکاری بهره‌مند شوند.

 • آیا پرداخت حق بیمه بیکاری بر عهده بیمه شده است؟

  خیر. به موجب ماده ۵ قانون بیمه بیکاری، حق بیمه بیکاری به میزان (۳%) مزد بیمه شده می‌باشد که کلاً توسط کارفرما تأمین و پرداخت خواهد شد.

 • آیا اعضای قراردادی غیرهیات علمی شاغل در دانشگاه در شمول قانون کار هستند؟

  خیر، با توجه به تبصره 3 ماده 3 آیین­نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، همه افرادی که بر اساس این آیین­نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می­شوند، به استناد  ماده 188 قانون کار از شمول قانون مذکور خارج هستند و به دعاوی آنان در هیئت­های تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی­شود