منابع آموزشی
ردیف
عنوان
1

ویروس کرونا: پیشگیری و دانستنی‌های ضروری (آموزش همگانی)

2

اصول پیشگیری از ابتلا به کرونا در محل کار

3

 دوره حقوق شهروندی

4

آموزشهای بدوخدمت کارکنان اداری دانشگاه

5

ایمنی و پیشگیری از اثرات بلایای طبیعی

6

بسته آموزشی آمادگی مواجهه با سیل