بر اساس توافق صورت گرفته با بانك ملت شعبه دانشگاه صنعتي شريف، امكان بهره­ مندي از تسهيلات كارت اعتباري تا مبلغ 300.000.000 ريال، براي همكاران محترم  فراهم شده است.همكاران محترم واجد شرايط مي­توانند در صورت تمايلپس از مطالعه اطلاعيه کارت اعتباری بانک ملت، با در دست­ داشتن فرم تكميل شده حداكثر تا پايان بهمن ماه 96 به اداره رفاه و تعاون مراجعه كنند.

 
ردیف
عنوان
1
2
3 فرم درخواست تسهيلات وام اعتباري بانك ملت