تسهیلات سفر
ردیف
عنوان
1
2
3
4
اطلاعیه ـ تسهیلات گردشگری شرکت معین گردشگری ملت
5
6

پذیرش مهمانسرای نیشابور

7

 پذیرش مهمانان تابستان - دانشگاه شهید اشرفی اصفهان

8

اطلاعیه اسکان پره سر

9

قوانین و مقررات اسکان پره سر

10

اسکان نوروزی - دانشگاه مجتمع هشت بهشت اصفهان

11

اسکان نوروزی - موسسه آموزشی عالی فاطمیه شیراز

12

اسکان نوروزی - دانشگاه کوثر بجنورد ​​​​​​​

13

اسکان نوروزی - دانشگاه کرمان

14

تخفیف سورتمه ریلی تالش

15

مرکز تفریحی مجتمع گردشگری تماشای تالش

16

اسکان نوروزی - دانشگاه علومپزشکی مشهد​​​​​​​

17

اسکان نوروزی - مجتمع رفاهی پره سر اطلاعیه سوم

18

 اسکان نوروزی - دانشگاه شیراز

19

 اسکان نوروزی - دانشگاه زنجان

20

 اسکان نوروزی - دانشگاه کرمانشاه

21

 اسکان نوروزی - دانشگاه سمنان

22

 اسکان نوروزی

23

هتل حیات شرقکمک هزینه سفر ویژه کارکنان اداری

24

اطلاعیه هتل درویشی مشهد

25

مجتمع فرهنگی آموزشی طاها واقع در مشهد مقدس

26

اطلاعیه تسهیلات گردشگری ـ گروه هتل‌های ایرانگردی و جهانگردی

27

پذيرش ميهمان در ويلاهاي اقامتي مجموعه آموزشي فرهنگي دانشگاه فردوسي مشهد در بهشهر