مدارک لازم جهت ارسال هزینه های درمانی-اعمال جراحی مجاز سرپایی مجازدر تعهد

ردیف موارد
1 گواهی پزشک معالج مبنی بر علت حادثه *محل آسیب*اقدام انجام شده * تعدادبخیه ها* تعداد لایه های دوخته شده *عمق و طول محل بخیه و ممهور به مهر پزشک معالج دردفترچه بیمه،مبلغ پرداختی با مهرپزشک معالج درج در دفترچه بیمار
2 درصورت برداشتن لیپوم و بیوپسی و تخلیه کیست و کرایوتراپی  گزارش پاتولوژی ضمیمه شود.
3 درخصوص هزینه ختنه اصل رسید هزینه درج در دفترچه بیمه به همراه کپی صفحه اول شناسنامه  و دفترچه بیمه    
4 توضیحات  : هزینه لیزر درمانی صرفاً جهت اقدام درمانی قابل بررسیمی باشد و جنبه زیبایی در تعهد نمی باشد مثل  ( لیزر درمانی جهت پوست و مو)