• ​​​​​​​در اولین مراجعه ارائه کپی کارت ملی و شناسنامه صفحه اول و دوم و کپی صفحه اول دفترچه بیمه بیمار و بیمه شده اصلی الزامی است.
 • در تمامی کارهایی که در درمانگاه انجام می شود حتما مهر پزشک و مهر درمانگاه باشد
 • جهت دریافت هزینه ویزیت ارائه برگه دوم نسخه که پزشک مهر نموده، الزامی است.
 • نسخه ها حتما ممهور به مهر پزشک باشد .
 • لطفا دقت شود در هنگام مراجعه به پزشک در صورت ارائه هر گونه دستور اعم از: دارو، آزمایش سونوگرافی، ،ماموگرافی، آندوسکوپی و غیره... هر سه برگ ممهور به مهر پزشک باشد.
 • در مورد هزینه های پاراکلینیکی (آزمایش، رادیولوژی، سونوگرافی و ....) ارائه دستور پزشک معالج، اصل قبض مرکز درمانی مربوطه و کپی جواب لازم است.
 • در مورد هزینه‌ های بیمارستانی در بیمارستان ‌های غیر طرف قرارداد ارائه دستور پزشک آنالیز و خلاصه پرونده بیمارستانی (اصل مدارک) لازم است. (مدارک ناقص عودت خواهد شد.)
 • هزینه عینک طبی هر سال یک بار فقط با تحویز چشم پزشک پرداخت خواهد شد. (تجویز اپتومتر و .... به تنهایی قابل قبول نیست.)
 • پرداخت هزینه های اروتز صرفا بلافاصله بعد از عمل جراحی می باشد.
 • پرداخت وجوه اضافی در صورتحساب بیمارستان به پزشک معالج میسر نیست. (حق الزحمه پزشک معالج به طور کامل فقط در صورتحساب درج گردد.)
 • لازم به ذکر است عمل هایی که جنبه زیبایی دارند (سیتوپلاستی،فتق های شکمی ،اندوسکپی سینوس ها و هر عمل روی بینی ،عمل های چاقی مانند اسلیو و بای پس معده ،واریس های پا ،لیزیک چشم ،استرابیسم ، افتادگی پلک ،ماموپلاستی و....) حتما باید قبل از عمل توسط پزشک معتمد بیمه ایران تائید گردد.
 • انجام امور مربوط به تصویر برداری از قبیل اسکن، MRI و .... بایستی توسط متخصص مربوطه تجویز شده باشد تا از سوی مراکز طرف قرارداد بیمه‌گر مورد پذیرش قرار گیرد.