سایر تسهیلات
ردیف
عنوان
1

اطلاعيه – استفاده از كالا برگ پوشاك پوشگان مقدم تا شهریور ماه 99

2

اطلاعيه – استفاده از كالا برگ پوشاك پوشگان مقدم تا  مهر ماه 99

3

اطلاعيه – مجموعه های تفریحی تهران

4

اطلاعيه – استفاده از حواله تخفیف پوشاک وزیری

5

اطلاعيه – استفاده از حواله خرید فروشگاه پوشاک بانوان لارا

6

اطلاعيه – استفاده از كالا برگ پوشاك ایرانیان

7

اطلاعيه – استفاده از كالا برگ پوشاك مردانه پوشگان مقدم

8

اطلاعيه – استفاده از بن تخفیف خدمات قالیشویی

9

اطلاعیه توزیع بسته حوالجات یارانه‌ای کارمندان ​​​​​​​

10

برنامه گردهمایی کارکنان دانشگاه

11

اطلاعیه توزیع هدایای دانش آموزان ممتاز

12

اطلاعیه تمدید تقدیر از فرزندان ممتاز کارکنان

13

اطلاعیه کارت ملی هوشمند

14

کمک هزینه مهد کودک